Overslaan en naar de inhoud gaan
Member EEG Group

Disclaimer

U bent hier

Het gebruik van de websites eeg.be, building-iq.be, marechal-nv.be, leroybvba.be, electrolyse.be, heyer.be, kamielsmet.be en dekockbvba.be (de "Websites") is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de websites geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding. De Website behoort toe aan EEG NV, met maatschappelijke zetel te Oostlaan 5 – 8560 Gullegem en met ondernemingsnummer 0442.891.013 (hierna: "Wij" of de "Onderneming").

GEBRUIK VAN DE WEBSITES

Wij besteden veel aandacht aan onze Websites. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de Websites volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de Websites of op basis van via de Websites ter beschikking gestelde informatie. De Websites kunnen bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze Onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de Websites op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de Websites verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de Websites en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de Onderneming. De informatie die op de Websites kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onze Onderneming neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u onze Data Protection Notice consulteren op de Websites.

COOKIES

De Websites kunnen gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de Websites te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de Websites te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

BELGISCH RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de Websites en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.